Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
? | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1ASCHASCH1
2ASHENOFSKYASHENOFSKY2
3ASHINASHIN2
4ASHKENASHKEN1
5S.MERANZES.MERANZE1
6SACKSACK1
7SACKANOFFSACKANOFF1
8SACKSSACKS2
9SALTZMANSALTZMAN6
10SAMMISSAMMIS2
11SAMUELSAMUEL2
12SANDELLSANDELL1
13SANDERSSANDERS3
14SarahSARAH1
15SARASOHNSARASOHN3
16SATTERLEESATTERLEE1
17SATULOFFSATULOFF1
18SCHAFTSCHAFT1
19SCHAFT-SCHATTSCHAFT-SCHATT1
20SCHALKSCHALK4
21SCHATTSCHATT1
22SCHATZSCHATZ1
23SCHECTERSCHECTER1
24SCHERMERSCHERMER1
25SCHERRSCHERR3
26SCHIENOSCHIENO3
27SCHIRDLOWSCHIRDLOW1
28SCHOCKSCHOCK1
29SCHREIBMANSCHREIBMAN1
30SCHRIFSCHRIF1
31SCHULKINSCHULKIN1
32SCHWADLOWSCHWADLOW1
33SCHWARTZSCHWARTZ5
34SCHWARTZMANSCHWARTZMAN6
35SCHWERDLOFSCHWERDLOF1
36SCHWERDLOFFSCHWERDLOFF3
37SCHWERDLOWSCHWERDLOW24
38SCHWERTLOWSCHWERTLOW1
39SCHWIRDLOWSCHWIRDLOW1
40SCOTTSCOTT2
41SEFERDLOWFFSEFERDLOWFF2
42SEGALSEGAL1
43SELIGMANSELIGMAN2
44SELIKSONSELIKSON1
45SELKSELK15
46SELKOWSELKOW1
47SERLINSERLIN1
48SEROTASEROTA1
49SEVERDLOWSEVERDLOW10
50SHALESHALE1
51SHALLSHALL4
52SHALLERSHALLER4
53SHAPIROSHAPIRO15
54SHARESSHARES1
55SHATKINSHATKIN1
56SHAVINERSHAVINER1
57SHAWSHAW4
58VAN DER SHCOOTENSHCOOTEN1
59SHEDLOWSHEDLOW2
60SHEININSHEININ1
61SHERLINSHERLIN2
62SHERMANSHERMAN4
63SHEVELEVSHEVELEV1
64SHIELDSSHIELDS1
65SHIERSHIER1
66SHIFFMANSHIFFMAN3
67SHIFFRINSHIFFRIN1
68SHIFRONSHIFRON1
69SHIMKOVICHSHIMKOVICH1
70SHLOSSSHLOSS2
71SHOENTHALSHOENTHAL3
72SHOLMENASHOLMENA1
73SHUTTERSHUTTER1
74SHWERDLOFFSHWERDLOFF1
75SHWERDLOWSHWERDLOW4
76SIEGELSIEGEL9
77SILBERBERGSILBERBERG1
78SILBERKLEITSILBERKLEIT1
79SILBERMANSILBERMAN1
80SILVASILVA1
81SILVERSILVER3
82SILVERBERGSILVERBERG1
83SILVERMANSILVERMAN3
84SILVERSTEINSILVERSTEIN1
85SIMSIM1
86SIMBERLOFTSIMBERLOFT1
87SIMONSIMON3
88SINEN...SINEN...1
89SIPKINSIPKIN2
90SIPORINSIPORIN1
91SIRECISIRECI3
92SITNICKSITNICK3
93SITZWOHL-SVERDLOVSITZWOHL-SVERDLOV1
94SIVERDLOVSIVERDLOV1
95SIVERDLOWSIVERDLOW1
96SKUZASKUZA1
97SLAPAKSLAPAK11
98SLAVEMYERSLAVEMYER1
99SLIANSKYSLIANSKY2
100SLOANSLOAN4
101SMEGELSKISMEGELSKI1
102SMITHSMITH4
103SMOLKINSMOLKIN1
104SMYTHESMYTHE2
105SNYDERSNYDER1
106SODOKOVSODOKOV1
107SODOSSODOS1
108SOERDLOWSOERDLOW1
109SOFEIN-DOBIN-SWERDLOFFSOFEIN-DOBIN-SWERDLOFF1
110SOKERMANSOKERMAN1
111SOKOLINSKYSOKOLINSKY6
112SOLOMONOVNASOLOMONOVNA1
113SOMMERSOMMER2
114SONDERGAARDSONDERGAARD6
115SophiaSOPHIA1
116SORINSORIN2
117SPECTALOWSPECTALOW1
118SPECTORSPECTOR4
119SPEILERSPEILER1
120SPIEGELSPIEGEL1
121SPIELBERGERSPIELBERGER1
122SPIELMANSPIELMAN1
123SPINGARNSPINGARN1
124SPRAUERSPRAUER1
125STARASELSTARASEL1
126STAROSELKSKYSTAROSELKSKY2
127STAROSELSKYSTAROSELSKY1
128STARRSTARR6
129STARRETTSTARRETT1
130STARROSELSKISTARROSELSKI1
131STEINSTEIN1
132STEIN...STEIN...1
133STEINBERGSTEINBERG2
134STEINHAUERSTEINHAUER3
135STERNSTERN5
136STESSSTESS1
137STINSONSTINSON1
138STOHNSTOHN2
139STOLNITZSTOLNITZ2
140STRIEGALSTRIEGAL1
141STROUDSTROUD1
142STUPNIKSTUPNIK1
143STURLISKASTURLISKA1
144SUBOTICSUBOTIC1
145SUHRDINSUHRDIN2
146SULMEYERSULMEYER3
147SURDINSURDIN1
148SUSMANSUSMAN2
149SVARDLOFSVARDLOF1
150SVARDLOFFSVARDLOFF25
151SVEDLOWSVEDLOW8
152SVERDSVERD6
153SVERDDLOFFSVERDDLOFF1
154SVERDIOLSVERDIOL1
155SVERDLOFSVERDLOF6
156SVERDLOFFSVERDLOFF104
157SVERDLOOSVERDLOO1
158SVERDLOUSVERDLOU1
159SVERDLOV
Sverdlov
SVERDLOV512
4
516
160SVERDLOV-GEINGRASSSVERDLOV-GEINGRASS1
161SVERDLOVASVERDLOVA60
162SVERDLOVESVERDLOVE45
163SVERDLOWSVERDLOW22
164SVERLOFFSVERLOFF1
165SWANSWAN2
166SWANSONSWANSON3
167SWARDLOFFSWARDLOFF6
168SWEARDLOWSWEARDLOW1
169SWEDALOWSWEDALOW3
170SWEDLAWSWEDLAW6
171SWEDLINSWEDLIN1
172SWEDLOFSWEDLOF1
173SWEDLOFFSWEDLOFF25
174SWEDLOVESWEDLOVE63
175SWEDLOWSWEDLOW303
176SWEDLOYESWEDLOYE1
177SWEDOWSWEDOW1
178SWEEDLOWSWEEDLOW2
179SWEENEYSWEENEY1
180SWEETSWEET7
181SWEETLOVESWEETLOVE1
182SWEIDLOWSWEIDLOW1
183SWEIRDLOFFSWEIRDLOFF1
184SWELDLOFFSWELDLOFF1
185SWEOLOWSWEOLOW1
186SWERDLAWSWERDLAW3
187SWERDLIFFSWERDLIFF1
188SWERDLOSWERDLO1
189SWERDLOFSWERDLOF7
190SWERDLOFF
Swerdloff
SWERDLOFF761
3
764
191SWERDLOFF-GLORSKYSWERDLOFF-GLORSKY1
192SWERDLOSSSWERDLOSS1
193SWERDLOUSWERDLOU1
194SWERDLOVSWERDLOV22
195SWERDLOVASWERDLOVA3
196SWERDLOVESWERDLOVE121
197SWERDLOW
Swerdlow
SWERDLOW974
3
977
198SWERDLOW-FREEDSWERDLOW-FREED2
199SWERDLOW-GOLDMANSWERDLOW-GOLDMAN2
200SWERDLOW-KRAUSSWERDLOW-KRAUS1
201SWERDLOW-REIFSWERDLOW-REIF1
202SWERDLOW-STEIGLITZSWERDLOW-STEIGLITZ1
203SWERDLOW-VALLIDOSWERDLOW-VALLIDO1
204SWERDLOW-VELASWERDLOW-VELA1
205SWERDLOWASWERDLOWA4
206SWERDLOWESWERDLOWE10
207SWEREDLOWSWEREDLOW1
208SWERGLOFFSWERGLOFF2
209SWERLOFFSWERLOFF3
210SWERLOWSWERLOW3
211SWERRDLOFFSWERRDLOFF1
212SWERTLOW) ‎(1930 Census)‎SWERTLOW) (1930 CENSUS)1
213SWETLOWSWETLOW1
214SWIEDLOFFSWIEDLOFF1
215SWIERDLOFFSWIERDLOFF1
216SWIERDLOWSWIERDLOW8
217SWIERTLOWSWIERTLOW1
218SWIRDLOWSWIRDLOW1
219SWORDLOFFSWORDLOFF1
220SWORDLOWSWORDLOW1
221SZWERDLOWSZWERDLOW1
   Total individuals: 3252
Total Names: 224